_____
    
_____
    
_____
    
_____
    
_____
    
_____
    
Tuisblad Meer Oor Ons Verkope In Die Ring Gallery Kontak Ons


Webblad inhoud en veranderinge aan die webblad

Alhoewel Xourel Limousins alle redelike voorsorg tref om te verseker dat alle inligting op hierdie webblad akkuraat en aktueel is, gebruik u hierdie webblad nogtans op eie risiko. Die inhoud is onderworpe aan verandering sonder enige kennisgewing.

Vrywarings en beperkings

Nie Xourel Limousins, of enige ander party wat betrokke is by die inligting op hierdie webblad is aanspreeklik vir enige skade of verlies hoegenaamd wat mag spruit uit u toegang tot of gebruik van hierdie webblad.

U onderneem om geen inligting op hierdie webblad of wat met hierdie webblad skakel te gebruik in enige eise of sake teen Xourel Limousins nie. Skakelings met ander webblaaie is webblaaie wat onafhanklik van Xourel Limousins is en ons onderskryf, beheer of lewer geen vertoŽ, waarborge of voorwaardes betreffende hul inhoud of skakelings nie.

Ons aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige skade veroorsaak deur virusse, wurms of ander kwaadwillige programme aan u rekenaarsagteware, -toerusting of enige ander eiendom wat verband hou met u toegang tot of gebruik van hierdie webblad nie; ook nie vir skade ten opsigte van u aflaai van enige data, teks, afbeeldings, lÍers of ander materiaal van hierdie webblad nie.

Kopiereg

U moet veronderstel dat alles wat u op hierdie webblad sien of lees kopiereg het, en u is vry om die inhoud vir nie-kommersiŽle doeleindes te gebruik, mits u geen veranderings daarop aanbring nie. U het Xourel Limousins se geskrewe toestemming nodig om enige gedeelte van die inhoud te kopieer vir herververspreiding na of vertoning aan derde partye, of vir kommersiŽle doeleindes.
 


© 2013 - 2016  Xourel Limousin Stoet ē Webblad Vrywaring
 

 

 


______

 


______

Afrikaans

   English